Societatea Electrovest SRL

Bine aţi venit! click pentru a mari

Societatea ELECTROVEST S.R.L. este înfiinţată în anul 2001 şi are ca obiect de activitate comercializarea de materiale de construcţii în special oţel beton, armături metalice pentru construcţii şi servicii adiţionale acestui domeniu (fasonare oţel beton). Echipa societăţii ELECTROVEST S.R.L. promovează, încă de la început, o politică de parteneriat bazată pe încredere, pe respectarea termenelor şi a calităţii produselor şi care aduce beneficii tuturor părţilor implicate.

 

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
- co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională -
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră!”

Finalizarea proiectul de investiții
„MODERNIZAREA ŞI EXTINDEREA ACTIVITĂŢII S.C. ELECTRO VEST S.R.L.”


S.C. ELECTRO VEST S.R.L., cu sediul în localitatea Cluj-Napoca, str. Cantonului, F.N., județ Cluj, a derulat în perioada 01.10.2013 – 26.09.2014 proiectul “MODERNIZAREA ŞI EXTINDEREA ACTIVITĂŢII S.C. ELECTRO VEST S.R.L.”, co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională în baza contractului de finanţare nr. 4m/400074/5/30.09.2013, încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene, Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Sectorial „ Creşterea Competitivităţii Economice ( POS CCE) prin Agenţia de Dezvoltare Regională Nord Vest în calitate de Organism Intermediar pentru POS CCE.. Valoarea totală a proiectului este de 1.292.906,18 lei RON, din care valoarea finanţării nerambursabile (din Fondul European de Dezvoltare Regională şi Bugetul Naţional) este de 710.899,63 lei

Proiectul, care a primit finanțare din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Sectorial “Creșterea Competitivității Economice” (POS CCE) 2007-2013, Axa prioritară 1 - Un sistem inovativ și ecoeficient, Domeniul major de intervenție DM1.1- Investiții productive și pregătirea pentru competiția de piață, Operaţiunea a) Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile, A2 – Sprijin financiar nerambursabil de până la 1.065.000 lei pentru întreprinderi mici și mijlocii, a fost implementat în localitatea Cluj-Napoca, str. Cantonului, F.N., județ Cluj, și a avut o durată de 12 luni.

Proiectul a fost finalizat și a avut ca rezultat extinderea activității firmei și creșterea numărului de angajați.

POS CCE este PO finanţat din FEDR care are ca obiectiv creşterea productivităţii întreprinderilor româneşti, cu asigurarea principiilor dezvoltării durabile şi reducerea decalajelor faţă de productivitatea la nivelul Uniunii Europene, astfel încât România să atingă, până în anul 2015, un nivel de aproximativ 55% din valoarea medie a productivităţii a UE. POSCCE a fost aprobat de CE in iunie 2007.

Persoana de contact
Sicoe Sorin
Director General

Cluj-Napoca, Str. Cantonului, F.N., județ Cluj
Tel. 0728 617 161; Fax: 0264 274 090, e-mail:office@electrovest.ro


 
Contactaţi-ne! 0264-274090

Oferte speciale

Oferta Speciala 2
Oferta Speciala 2
detalii

Oferta Speciala 1
Oferta Speciala 1
detalii